`10_years

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

10 Years together!

Language:

facebook twitter linkedin

Rankings

M. Szulikowski Law Office on 53 place among more than 80 of the best law offices in Poland, according to the VIII ranking organized by Dziennik Gazeta Prawna!

 

Nowy Rok to idealna okazja, aby złożyć serdeczne życzenia i życzyć sobie wzajemnie wszystkiego najlepszego. Korzystając z tej okazji nasza kancelaria również chciałaby złożyć Państwu noworoczne życzenia prawne na Nowy 2016 Rok oraz przedstawić Państwu najważniejsze zmiany w prawie, które weszły w życie z początkiem nowego roku lub czekają nas w najbliższych dwunastu miesiącach. Noworoczne życzenie nie byłyby również kompletne bez zapowiadanych przez nowy rząd najistotniejszych zmian w prawie. Zespół Kancelarii postanowił przedstawić najważniejsze projekty, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo wprowadzenia ich w życie.

 

Więcej:

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z memorandum kancelarii zawierającym ranking TOP 10 naszym zdaniem, najważniejsze nowelizacje obowiązujących aktów prawnych oraz nowe akty prawne, które weszły w życie w mijającym roku.

Koniec roku to czas, kiedy podsumowujemy minione dwanaście miesięcy. Kancelaria po raz kolejny postanowiła podsumować mijający (tym razem 2015) rok pod kątem zmian w polskim prawie. W niniejszej publikacji przedstawiamy Państwu ranking TOP 10.
W rankingu tym znajdują się, naszym zdaniem, najważniejsze nowelizacje obowiązujących aktów prawnych oraz nowe akty prawne, które weszły w życie w mijającym roku.

I miejsce w naszym rankingu TOP 10 zajmuje ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 443), która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2015 r. Głównym celem tej ustawy było skrócenie i uproszczenie procedury inwestycyjnej w procesie budowlanym, która oceniana była jako nazbyt sformalizowana.

 

 

 

Więcej:

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z biuletynem prawnym naszej kancelarii zawierającym najważniejsze zmiany w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz deregulacji zawodów, które weszły w życie w listopadzie 2015 r.

 

 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 

11 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1713), na podstawie której m.in.:

 

  • postanowiono, że jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych
    o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa się obszary, na których mogą być one sytuowane;
  • wskazano, że lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;


Więcej:

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Cookies Politics

M. Szulikowski Law Office uses cookies files in order to ensure the functionality of the website, including the adjustment of the website to the individual preferences of the users and to collect the statistics of the visits, only for the use of M. Szulikowski Law Office. We inform that it is possible to define the conditions of storing cookies. Learn more

I understand