`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin

Rankingi

M. Szulikowski Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu prawa handlowego, prawa własności przemysłowej, opłat sądowych oraz ochrony konkurencji i konsumentów które weszły w życie w kwietniu 2016 r.

PRAWO HANDLOWE

1 kwietnia 2016 r. częściowo weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 4), na podstawie której znowelizowano m.in. ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 oraz z 2014 r., poz. 265 i 1161), w tym:

Więcej:

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu prawa o Prokuraturze, kredytu konsumenckiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz dotyczących raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku, które weszły w życie w marcu 2016 r.

PRAWO O PROKURATURZE

4 marca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o Prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177), na podstawie której m.in.:

  • wprowadzono nowy ustrój prokuratury, który przejawia się m.in. w połączeniu stanowiska Prokuratora Generalnego ze stanowiskiem Ministra Sprawiedliwości;
  • w miejsce Prokuratury Generalnej utworzono Prokuraturę Krajową, do której zadań należy zapewnienie obsługi Prokuratora Generalnego oraz Prokuratora Krajowego, a także zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych, sprawowanie nadzoru instancyjnego i służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach regionalnych, koordynacja nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez pozostałe jednostki organizacyjne prokuratury, prowadzenie wizytacji prokuratur regionalnych, wykonywanie czynności w zakresie obrotu prawnego z zagranicą i prowadzenie centralnej bazy opinii prawnych oraz bazy wytycznych i zarządzeń Prokuratora Generalnego. Prokuraturą Krajową kieruje Prokurator Krajowy, będący I zastępcą Prokuratora Generalnego, lub jego zastępca;

Więcej:

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu prawa pracy, podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. „podatek bankowy”), kontroli niektórych inwestycji, ustawy o policji i rynku regulowanego oraz platform aukcyjnych, które weszły

w życie w lutym 2016 r.

PRAWO PRACY

22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220), na podstawie której znowelizowano m.in. ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066), w tym:

    • umowa o pracę na okres próbny,
    • umowa o pracę na czas określony,
    • umowa o pracę na czas nieokreślony.

Należy przy tym podkreślić, iż chociaż formalne zrezygnowano z wyodrębniania wśród rodzajów umów o pracę umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz umowy na zastępstwo, to pozostaną one podtypami umów na czas określony. Znowelizowane przepisy kodeksu pracy uwzględniły bowiem te umowy jako szczególne przypadki zawierania umów na czas określony.

Więcej:

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem