`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin

Rankingi

M. Szulikowski Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

Zapraszamy do zapoznania się z memorandum kancelarii dotyczącym nowych ułatwień w procesie budowlanym.

Nowe ułatwienia w procesie budowlanym

W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 443, dalej „nowelizacja”). Nowelizacja wprowadziła wiele doniosłych zmian, których celem ma być uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej. Poniżej omówione zostaną wybrane najważniejsze z nich.

Więcej:

Zapraszamy do zapoznania się z memorandum kancelarii dotyczącym precedensowego wyroku NSA po skardze kasacyjnej kancelarii.

Nowe perspektywy dla roszczeń reprywatyzacyjnych - precedensowy wyrok NSA

Po skardze kasacyjnej wniesionej przez M.Szulikowski i Partnerzy Kancelarię Prawną (dalej „kancelaria”), Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok z dnia 27 czerwca 2014 r. (I OSK 2778/12) w sprawie dotyczącej postępowania przed Ministrem Gospodarki o stwierdzenie nieważności orzeczenia z 1949 r. o przejęciu na własność Państwa jednego z warszawskich, funkcjonujących przed II wojną światową renomowanych przedsiębiorstw.

W przedmiotowej sprawie, spadkobierca wspólników spółki jawnej, która przed wojną prowadziła ww. przedsiębiorstwo, już w latach 90 złożył podanie, z żądaniem stwierdzenia nieważności orzeczenia, na mocy którego przedsiębiorstwo spółki wcześniej (w roku 1949) zostało znacjonalizowane.

Więcej...

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z memorandum kancelarii dotyczącym zwiększonej ochrony prawnej dla właścicieli utraconych dóbr kultury.

Zwiększona ochrona prawna dla właścicieli utraconych dóbr kultury

W dniu 21 czerwca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397). Oprócz uregulowania na nowo kwestii dotyczących postępowania z rzeczami znalezionymi, przedmiotowa ustawa wprowadza także istotne zmiany w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.), oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Na szczególną uwagę zasługują nowe przepisy przewidujące zwiększenie ochrony prawnej dla właścicieli utraconych dóbr kultury.

Więcej:

 

 

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem