`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin

Rankingi

M. Szulikowski Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym memorandum kancelarii dotyczącym między innymi zmian w prawie, które weszły w życie we wrześniu 2014 r.

Prawne podsumowanie wrzesień 2014 r.

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących wymagań rachunkowości, wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, zmiany w przepisach prawa unijnego z zakresu regulacji dotyczących przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, jak również wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego.

RACHUNKOWOŚĆ

5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1100), na podstawie której m.in.:

  • wprowadzono i zdefiniowano pojęcie jednostek mikro;
  • ustalono, że do jednostek mikro zaliczane są m.in.:

1)      z pewnymi wyłączeniami, spółki handlowe, inne osoby prawne a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy (a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność) nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

Więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym memorandum kancelarii dotyczącym między innymi zmian w prawie, które weszły w życie w sierpniu 2014 r.

Prawne podsumowanie sierpień 2014 r.

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych
z zakresu regulacji dotyczących wymagań dla zabawek, wykonywania niektórych zawodów, które weszły w życie w sierpniu 2014 r., jak również precedensowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane po skardze kasacyjnej naszej kancelarii.

WYMAGANIA DLA ZABAWEK

31 lipca 2014 r. weszło o życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2014 r., poz. 934) , na podstawie którego m.in.:

  • rozszerzono katalog informacji, które umieszcza się na zabawkach, poprzez wprowadzenie obowiązku umieszczania nazwy producenta oraz importera, jeśli producent lub importer ma nazwę;

Więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym memorandum kancelarii dotyczącym precedensowego wyroku NSA po skardze kasacyjnej kancelarii, o którym informowaliśmy w Aktualnościach z 24.07.2014 r.

Nowe perspektywy dla roszczeń reprywatyzacyjnych - precedensowy wyrok NSA

Po skardze kasacyjnej wniesionej przez M.Szulikowski i Partnerzy Kancelarię Prawną (dalej „kancelaria”), Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie dotyczącej postępowania przed Ministrem Gospodarki o stwierdzenie nieważności orzeczenia z 1949 r. o przejęciu na własność Państwa jednego
z warszawskich, funkcjonujących przed II wojną światową renomowanych przedsiębiorstw
.

W przedmiotowej sprawie, spadkobierca wspólników spółki jawnej, która przed wojną prowadziła ww. przedsiębiorstwo, już w latach 90 złożył podanie, z żądaniem stwierdzenia nieważności orzeczenia, na mocy którego przedsiębiorstwo spółki wcześniej (w roku 1949) zostało znacjonalizowane.

Więcej...

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem