`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin

Rankingi

M. Szulikowski Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym memorandum kancelarii dotyczącym między innymi zmian w prawie, które weszły w życie w lipcu 2014 r.

Prawne podsumowanie lipiec 2014 r.

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących ksiąg wieczystych, Krajowego Rejestru Karnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz informowania o cenach towarów i usług, które weszły w życie w lipcu 2014 r., jak również wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

KSIĘGI WIECZYSTE
1 lipca 2014 r. weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 941, ze zm.), na podstawie których:
•    wprowadzono możliwość samodzielnego uzyskiwania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wydruków odpisów ksiąg wieczystych mających moc dokumentów urzędowych;

Więcej...

Precedensowy wyrok NSA po skardze kasacyjnej kancelarii.

Jest już pisemne uzasadnienie precedensowego wyroku, którym Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez naszą kancelarię w sprawie dotyczącej postępowania przed Ministrem Gospodarki o stwierdzenie nieważności orzeczenia nacjonalizacyjnego (wyrok z dnia 27 czerwca 2014 r. sygn. akt I OSK 2778/12). Uzasadnienie wyroku rzuca nowe światło na sprawy roszczeń reprywatyzacyjnych. Więcej informacji wkrótce.

 Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym memorandum kancelarii dotyczącym między innymi zmian w prawie, które weszły w życie w czerwcu 2014 r.

Prawne podsumowanie czerwiec 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych
z zakresu regulacji dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawa wodnego oraz centralnej ewidencji pojazdów, które weszły w życie w czerwcu 2014 r., jak również wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

15 czerwca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 619), na podstawie której m.in.:

  • przyjęto możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej
    w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego nie tylko przez lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej, odbywających szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie lub posiadających specjalizację II stopnia z medycyny ogólnej, lecz również przez lekarzy pediatrów
    i lekarzy internistów;

Więcej...

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem