`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin

Rankingi

M. Szulikowski Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z biuletynem prawnym naszej kancelarii zawierającym najważniejsze zmiany w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących prawa spadkowego, prawa cywilnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie w sierpniu 2015 r., jak również wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

UNIJNE ROZPORZĄDZENIE SPADKOWE:

Od dnia 17 sierpnia 2015 r. stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.U.UE.L.2012.201.107), na podstawie którego w szczególności:

 

  • uregulowano kwestie tzw. jurysdykcji w sprawach spadkowych (to znaczy przewidziano reguły określające, kiedy sąd danego państwa członkowskiego ma jurysdykcję do orzekania w sprawie spadkowej); w tym zakresie przyjęto ogólną zasadę, że jurysdykcję do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku mają sądy państwa członkowskiego, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci; wprowadzono także odstępstwa od tej zasady;

 

Więcej:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z biuletynem prawnym naszej kancelarii zawierającym najważniejsze zmiany w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących zasadniczych wymagań dla zabawek, prawa zamówień publicznych oraz prawa farmaceutycznego, które weszły w życie w lipcu 2015 r., jak również wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

ZASADNICZE WYMAGANIA DLA ZABAWEK:

1 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2015 r., poz. 198), na podstawie którego:

 

  • doprecyzowano zasady określające dozwolone zastosowanie substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość w zabawkach i częściach zabawek wykonanych ze      stali nierdzewnej oraz w częściach zabawek służących przewodzeniu prądu elektrycznego poprzez wskazanie, że dotyczy to zabawek i części zabawek wykonanych ze stali nierdzewnej oraz części zabawek służących przewodzeniu prądu elektrycznego;

Więcej:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym biuletynem prawnym naszej kancelarii zawierającym najważniejsze zmiany w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących  rzeczy znalezionych, prawa budowlanego oraz działalności leczniczej, które weszły w życie w czerwcu 2015 r., a także wybranego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

RZECZY ZNALEZIONE

 21 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397), na podstawie której m.in.:

  • wprowadzono nowe przepisy przewidujące zwiększenie ochrony prawnej dla właścicieli utraconych dóbr kultury, tj. zabytków wpisanych do rejestru, muzealiów w rozumieniu przepisów o muzeach, materiałów bibliotecznych oraz materiałów archiwalnych;


Więcej:

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem