`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin

Rankingi

M. Szulikowski Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

Administratorem, to jest podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych jest Maciej Szulikowski Kancelaria Radcy Prawnego "M. Szulikowski Kancelaria Prawna", adres: Al. Niepodległości 124 lok. 3, 02-577 Warszawa, NIP: 5221122974, adres poczty elektronicznej: sekretariat[at]szulikowski.pl ("Kancelaria").

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Kancelarię zadań związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO"), tzn. Państwa dane są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora.

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię jako administratora polega na tym, że Kancelaria musi przetwarzać dane osobowe na potrzeby należytej realizacji przez Kancelarię zadań związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Kategorie odnośnych danych osobowych podlegających przetwarzaniu to dane kontaktowe oraz dane identyfikacyjne.

Źródłem pochodzenia danych jesteście Państwo, w przypadku udostępnienia danych Kancelarii, osoby kontaktujące się z Kancelarią w związku z wykonywanymi zadaniami, jak również źródła publicznie dostępne.
Odbiorcami danych (przez co rozumie się podmioty, którym dane mogą być ujawniane) mogą być podmioty następujących kategorii: pracownicy lub współpracownicy Kancelarii oraz podmioty świadczące usługi dla Kancelarii, w tym usługi IT (hostingowe), oraz organy publiczne wyłącznie w zakresie niezbędnym, związanym z realizacją zadań Kancelarii.

Dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych z punktu widzenia realizacji przez Kancelarię zadań związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania danych, skutkującego koniecznością zaprzestania przetwarzania.
Mają Państwo prawo do żądania od Kancelarii jako administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawo dostępu do Państwa danych i prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje w zakresie, w jakim nie narusza obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania nie przysługuje w przypadku danych osobowych pozyskanych przez radcę prawnego w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, jak również nie są Państwo zobowiązani do ich podania, jednak brak podania Państwa danych może uniemożliwić realizację przez Kancelarię dotyczącego Państwa zadania związanego z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem