`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin

Rankingi

M. Szulikowski Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

ŻYCZENIA PRAWNE NA NOWY 2011 ROK

Każdy z nas wita Nowy 2011 Rok z nowymi nadziejami, marzeniami, czy oczekiwaniami. Każdego roku, na przełomie grudnia i stycznia składamy sobie mnóstwo życzeń, których spełnienie ma uczynić nadchodzący rok lepszym od poprzedniego. Korzystając z okazji chcielibyśmy złożyć Państwu najlepsze życzenia na Nowy 2011 Rok, oraz przedstawić nasze życzenia prawne dla Państwa na nadchodzący rok.

Przede wszystkim życzymy Państwu, aby w tym roku została uchwalona i weszła w życie ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która ma na celu zwiększenie wolności gospodarczej i uproszczenie szeregu procedur, a tym samym pobudzenie rozwoju gospodarczego. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów, obywatele mogliby składać jedynie odpowiednie oświadczenia zamiast odpisów, wypisów oraz zaświadczeń (np. o dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego, czy składkami do ZUS). W wielu ustawach proponowane są zmiany przepisów mówiących o konieczności dołączania do wniosku oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych odpisów i zastąpienie ich wymogiem dołączania jedynie kopii.

{readmorelink} Więcej... {/readmorelink}

Ważną dla przedsiębiorców zmianą byłoby wprowadzenie możliwości podawania przez nich jedynie numeru odpowiedniego rejestru, do którego dany przedsiębiorca jest wpisany, zamiast składania zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz wypisów i odpisów danych z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z projektowaną ustawą, organy administracji od 1 lipca 2011 r. nie mogłyby domagać się od przedsiębiorców zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zniesiono by również obowiązek przedkładania zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON. Przedsiębiorca składałby jedynie oświadczenie o posiadanych numerach NIP oraz REGON lub wpisywałby te numery do składanego wniosku. Projektowana ustawa wprowadziłaby również możliwość przedkładania w urzędach kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopii odpisów aktów stanu cywilnego, zamiast, jak jest obecnie, ich oryginałów. Co więcej, ustawa miałaby wprowadzić również ograniczenie reglamentacji działalności gospodarczej, a więc zmniejszyłaby obszar gospodarki objęty koncesjami, licencjami, czy zezwoleniami. Przykładowo planowane jest zniesienie obowiązku uzyskania zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych i wprowadzenie w jego miejsce wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Kolejną ważną i korzystną zmianą, mamy nadzieję już wkrótce obowiązującą, będzie nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych, która ułatwiłaby i  przyspieszyłaby proces rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt tej nowelizacji przewiduje, że taką rejestrację będzie można dokonać przy wykorzystaniu formularza udostępnianego drogą elektroniczną. Rada Ministrów zakłada, iż po wejściu w życie tej nowelizacji rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie możliwa w ciągu 24 godzin.

Istotną zmianą, jaką może przynieść 2011 rok, jest również ustanawianie prawa zabudowy jako nowego, kolejnego ograniczonego prawa rzeczowego, które w przyszłości mogłoby zastąpić użytkowanie wieczyste. Prawo to, zgodnie z projektem, mogłoby być ustanawiane zarówno na gruntach stanowiących własność publiczną, jak i nieruchomościach prywatnych. Powyższa regulacja z pewnością pozwoliłaby na realizację wielu istotnych inwestycji gospodarczych (np. budowy mieszkań, czy instalacji urządzeń przesyłowych).

Więcej: http://szulikowski.blog.onet.pl/Zyczenia-prawne-na-Nowy-2011-R,2,ID419376586,n

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski Kancelaria Prawna

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem