`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin

Rankingi

M. Szulikowski Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

Dnia 6 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 121, poz. 809, dalej „nowelizacja”), która przewiduje ułatwienia w legalizacji samowoli budowlanej, polegające na zniesieniu wymogu posiadania decyzji o warunkach zabudowy, koniecznej do legalizacji samowoli budowlanej na obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego, ostatecznej już w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego.

{readmorelink}Więcej...{/readmorelink}

Celem nowelizacji jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (dalej „TK”) z dnia 21 września 2009 r. (sygn. akt P 46/08), który orzekł o niezgodności z konstytucyjną zasadą równości art. 49b ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Przepis ten uzależniał możliwość zalegalizowania samowoli budowlanej od posiadania przez właściciela samowoli (inwestora) ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu już w dniu wszczęcia postępowania, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. TK uznał, że taki termin jest zbyt restrykcyjny, uznając tym samym, że nie znajduje on uzasadnienia w celu postępowania legalizacyjnego.

Nowelizacja przewiduje, że właściciel samowoli budowlanej, która spełnia wymogi określone w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a gdy takiego planu nie ma, z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz gdy nie zostały naruszone m.in. przepisy techniczno-budowlane, będzie musiał przedstawić właściwemu organowi – inspektorowi nadzoru budowlanego - dokumenty, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a także zaświadczenie wójta (burmistrza albo prezydenta miasta) o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, gdy nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Więcej:

http://szulikowski.blog.onet.pl/Czy-legalizacja-samowoli-budow,2,ID412227921,n


up

Copyright © 2014 M. Szulikowski Kancelaria Prawna

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem