`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat [at] szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin blog_pl parkiet_com

Rankingi

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

ZMIANA USTAWY O CENACH – UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dnia 26 stycznia 2011 r. weszła w życie istotna z punktu widzenia działalności przedsiębiorców (głównie producentów oraz sprzedawców) nowelizacja ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1309, dalej „nowelizacja”).

Nowelizacja wyeliminowała z porządku prawnego część zbędnych i trudnych w stosowaniu przepisów, które nakładały na przedsiębiorcę obowiązek określenia szczegółowej, pisemnej charakterystyki jakościowej towaru (usługi) oraz towarzyszący mu obowiązek obniżenia ceny w sytuacji, gdy towar ten nie posiadał wymaganych cech określonych w sporządzonej charakterystyce, bądź też posiadał wady polegające na zmniejszeniu jego ilości, masy, objętości albo uszkodzeniu.

{readmorelink}Więcej...{/readmorelink}

Należy wskazać, że ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze zm., dalej „ustawa”), określając w szczególności zasady i tryb kształtowania cen towarów i usług oraz sposoby informowania o nich, wprowadza generalną zasadę, zgodnie z którą ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowę, tj. przedsiębiorcy albo przedsiębiorca i konsument (ustawy nie stosuje się do umów zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi, z których żadna nie jest przedsiębiorcą).

Wprowadzone przez nowelizację zmiany polegają w istocie na uchyleniu dotychczas obowiązujących przepisów ustawy, z których wynikały nałożone na przedsiębiorców obowiązki określenia szczegółowej, pisemnej charakterystyki jakościowej towaru lub usługi oraz obniżenia ich ceny w przypadkach, w których nie posiadały wymaganych cech określonych w tej charakterystyce, bądź też posiadały wady polegające na zmniejszeniu ich ilości, masy, objętości albo uszkodzeniu. Nowelizacja uchyliła również przysługujące Radzie Ministrów upoważnienie do określenia wykazu towarów i usług, do których obowiązek określenia charakterystyki jakościowej – ze względu na nadmierne obciążenie dla przedsiębiorcy – nie miał zastosowania.

Należy wskazać, że wprowadzone przez nowelizację zmiany mają również na celu zapewnienie spójności przepisów prawa, a także usunięcie biurokratycznych i zbędnych unormowań, które rodziły wątpliwości interpretacyjne oraz trudności w stosowaniu zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów władzy państwowej. Uchylone przepisy, związane w szczególności z obowiązkiem sporządzania charakterystyki jakości, miały bowiem charakter ogólny. Ustawa nie zawierała katalogu towarów lub usług objętych tym obowiązkiem, przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego, który w sposób precyzyjnych ustaliłby ich listę, czy też regulacji określającej zakres i stopień szczegółowości samej charakterystyki.

Więcej: http://szulikowski.blog.onet.pl/Zmiana-ustawy-o-cenach-ulatwie,2,ID421314947,n

Joomla SEF URLs by Artio | FaLang translation system by Faboba
up

Copyright © 2014 M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem