`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin

Rankingi

M. Szulikowski Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

MOŻNA ODWOŁAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – ZMIANA USTAWY


W dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497, dalej „nowelizacja”), która m.in. przyznała Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (dalej „GIODO”) nowe kompetencje i wprowadziła jednoznaczną możliwość odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie.

{readmorelink}Więcej...{/readmorelink}
Na początku warto wskazać, że nowelizacja po raz pierwszy jednoznacznie przesądziła sporną do tej pory w doktrynie kwestię dopuszczalności odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Od 7 marca 2011 r. nie będzie już żadnych wątpliwości, że osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją odwołać i to, co warto podkreślić, w każdym czasie.


Dodatkowo, nowelizacja rozszerza uprawnienia GIODO m.in. poprzez uznanie go za organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym. Tym samym GIODO, w przypadku niewykonania przez zobowiązanego decyzji administracyjnych wydanych w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, może m.in. zastosować grzywnę w celu przymuszenia w wysokości do 10 tys. zł w stosunku do osób fizycznych, a 50 tys. zł w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.


Nowelizacja wyposaża również GIODO w uprawnienie kierowania do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, jak również innych jednostek organizacyjnych, a także osób fizycznych i prawnych, wystąpień mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych. Co więcej, GIODO będzie mógł występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Podmioty, do których zostało skierowane wystąpienie lub wniosek są zobowiązane ustosunkować się do nich na piśmie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.


Dodatkowo, zgodnie z nowelizacją, GIODO może wykonywać swoje zadania przy pomocy jednostek zamiejscowych Biura GIODO. Celem tej zmiany jest zapewnienie obywatelom łatwiejszego dostępu do organu stojącego na straży zgodnego z prawem posługiwania się dotyczącymi ich informacjami. Rozwiązanie to umożliwi GIODO pełniejszą realizację jego ustawowych zadań w zakresie kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami statuującymi ich ochronę.

Nowelizacja wprowadziła również nową sankcję za udaremnianie lub utrudnianie inspektorowi GIODO wykonywania czynności kontrolnej w postaci kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Podsumowując, celem nowelizacji jest zwiększenie ochrony danych osobowych w Polsce poprzez rozszerzenie kompetencji GIODO w zakresie kontroli przestrzegania przepisów i egzekwowania wydanych decyzji administracyjnych. Ważną zmianą z punktu widzenia administratorów danych jak i osób, których dane są gromadzone i przetwarzane, jest również jednoznaczne wskazanie na możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, która jej udzieliła.W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Patrycja Dzięgielewska
aplikant radcowski
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria PrawnaNiniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich
M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski Kancelaria Prawna

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem