`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat [at] szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin blog_pl parkiet_com

Rankingi

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

W poprzedniej publikacji wskazaliśmy najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które 1 stycznia 2011 r. wprowadziła ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478, dalej „nowelizacja”). W niniejszej publikacji przedstawimy najistotniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. rozszerzony został katalog zwolnień podmiotowych od podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „CIT”). Zgodnie z nowelizacją, oprócz polskich funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych, od podatku CIT zostały zwolnione również ich zagraniczne odpowiedniki: instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz podatnicy prowadzący program emerytalny i posiadający siedzibę w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powyższe zwolnienia mogą być stosowane, jeśli spełnione są warunki szczegółowo określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm., dalej „ustawa CIT”).

{readmorelink}Więcej...{/readmorelink}

Nowelizacja rozstrzygnęła również wątpliwości, jakie pojawiały się w zakresie skutków podatkowych w przypadku likwidacji spółek niebędących osobami prawnymi (np. spółek jawnych, komandytowych) oraz wystąpienia z takich spółek wspólników będących podatnikami CIT. I tak, zgodnie z dodanym nowelizacją art. 12 ust. 4 pkt 3a oraz pkt 3b ustawy CIT, do przychodów podlegających opodatkowaniu nie zalicza się: środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu jej likwidacji, oraz z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania. Ponadto, do przychodów nie zalicza się również wartości innych niż środki pieniężne składników majątkowych, otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji. Przychód taki powstaje jednak w razie odpłatnego zbycia takich składników majątku przez podatnika podatku CIT, będącego byłym wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną.

Więcej: http://szulikowski.blog.onet.pl/Zmiany-w-podatku-dochodowym-od,2,ID419948659,n

Joomla SEF URLs by Artio | FaLang translation system by Faboba
up

Copyright © 2014 M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem