`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin

Rankingi

M. Szulikowski Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

JEDNO – ZBIORCZE ŚWIADECTWO PRACY ORAZ MNIEJ WSTĘPNYCH BADAŃ DLA PRACOWNIKÓW


Dnia 21 marca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 181, dalej „nowelizacja”), która wprowadza zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy oraz kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie.

{readmorelink}Więcej...{/readmorelink}

Zgodnie z dotychczas obowiązującym brzmieniem art. 97 § 1 i § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm., dalej „k.p.”) obowiązkiem pracodawcy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, jest niezwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Natomiast, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie.

Nowelizacja utrzymuje powyższe zasady jednak z tą zmianą, że pracodawca jest zwolniony od obowiązku każdorazowego wydania świadectwa pracy pracownikowi, jeżeli pozostaje on zatrudniony u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas określony, umowy o pracę na okres próbny lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy. W takim przypadku nowelizacja przewiduje obowiązek wydania jednego świadectwa pracy obejmującego okresy zatrudnienia na podstawie wszystkich umów zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z nich. Dodatkowo, pracodawca będzie miał obowiązek wydać świadectwo pracy na żądanie pracownika po rozwiązaniu lub wygaśnięciu każdej umowy o pracę lub dotyczące łącznego okresu zatrudnienia, przypadającego przed zgłoszeniem żądania. Termin dla pracodawcy na wydanie świadectwa pracy będzie wynosił 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez pracownika.


Nowelizacja zmienia również zasady podlegania przez pracowników wstępnym badaniom lekarskim. Osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą nie będą podlegały wstępnym badaniom lekarskim. Kluczową zmianą w tym zakresie jest więc dodanie przez nowelizację 30 dniowego okresu miedzy kolejnymi umowami o pracę, w którym zwolnienie to ma zastosowanie. Zgodnie z obecnym brzmieniem k.p. dopuszczalne jest takie zwolnienie tylko w przypadku ponownego zatrudnienia, ale bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę. W efekcie pracodawca jest zobowiązany skierować pracownika na wstępne badania lekarskie nawet wówczas, gdy w ciągu kilku dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę zatrudnia go ponownie na tym samym stanowisku pracy.

Podsumowując, powyższe zmiany niewątpliwie wpłyną na uelastycznienie wydawania świadectw pracy. Wprawdzie zachowany został obowiązek wydawania świadectwa pracy po zakończeniu każdej z okresowych umów o pracę na żądanie pracownika, jednak dzięki nowelizacji pracownik zyska pewność, że nawet bez ubiegania się o poszczególne świadectwa w okresie pierwszych dwóch lat zatrudnienia, otrzyma niejako „zbiorcze” świadectwo pracy obejmujące wszystkie umowy o pracę jakie podpisał z pracodawcą. Dlatego, być może, takich żądań wydania świadectwa pracy będzie mniej. Druga cześć nowelizacji ma o wiele donioślejszy skutek dla niektórych przedsiębiorców. W sytuacji, gdy uwarunkowania rynkowe wymuszają na niektórych pracodawcach dopasowywanie poziomu zatrudnienia do napływających zleceń, zdjęcie z nich obowiązku każdorazowego kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie w wyniku ponownego zatrudnienia po krótkotrwałej przerwie, z pewnością będzie sporym ułatwieniem.

Nowelizacja weszła w życie 21 marca 2011 r. Warto przy tym dodać, że nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy będą miały zastosowanie do stosunków pracy nawiązanych na podstawie umowy o pracę na czas określony, umowy o pracę na okres próbny lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy, poczynając od dnia wejścia w życie nowelizacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Aneta Wrona-Kłoczko
aplikant radcowski

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski Kancelaria Prawna

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem