`10_years

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

10 Years together!

Language:

facebook twitter linkedin

Rankings

M. Szulikowski Law Office on 53 place among more than 80 of the best law offices in Poland, according to the VIII ranking organized by Dziennik Gazeta Prawna!

ŁATWIEJSZA I SZYBSZA REJESTRACJA POŚREDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Zanim przejdziemy do omawiania zmian w rejestracji pośredników ubezpieczeniowych, wyjaśnimy na czym owe pośrednictwo ubezpieczeniowe polega. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154 ze zm., dalej „ustawa”), polega ono na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz ubezpieczyciela (czynności agencyjne), polegające np. na pozyskiwaniu klientów, czy też zawieraniu umów ubezpieczenia, a także czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej (czynności brokerskie), polegające np. na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia.

{readmorelink} Więcej... {/readmorelink}

OD DZISIAJ ZA PALENIE NA PRZYSTANKU ZAPŁACIMY 500 ZŁ

Dnia 15 listopada 2010 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 529, dalej „nowelizacja”).


Informacja o wejściu w życie nowelizacji, to dobra wiadomość dla wszystkich niepalących, gdyż jej głównym celem jest rozszerzenie obszarów objętych zakazem palenia tytoniu na większość miejsc publicznych, oraz ujednolicenie sankcji za ich nieprzestrzeganie.

{readmorelink} Więcej... {/readmorelink}

CZY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH MOŻEMY GŁOSOWAĆ W DOWOLNIE WYBRANYM MIEJSCU?  

Już 21 listopada 2010 r. odbędą się wybory samorządowe, w których wybierać będziemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz członków rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Ale czy każdy będzie mógł zagłosować w wyborach samorządowych? Co w sytuacji gdy mieszkasz w innej miejscowości niż miejscowość, w której jesteś zameldowany na pobyt stały? Co jeśli akurat w tym dniu zaplanowałeś spędzenie czasu poza miejscem swojego zamieszkania lub zameldowania?

{readmorelink} Więcej... {/readmorelink}

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Cookies Politics

M. Szulikowski Law Office uses cookies files in order to ensure the functionality of the website, including the adjustment of the website to the individual preferences of the users and to collect the statistics of the visits, only for the use of M. Szulikowski Law Office. We inform that it is possible to define the conditions of storing cookies. Learn more

I understand