`10_years

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

10 Years together!

Language:

facebook twitter linkedin

Rankings

M. Szulikowski Law Office on 53 place among more than 80 of the best law offices in Poland, according to the VIII ranking organized by Dziennik Gazeta Prawna!

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

Dnia 25 września 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1037, dalej „nowelizacja”), której celem jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego (dalej „TK”) z dnia 1 kwietnia 2008 r. (sygn. akt SK 77/06).

{readmorelink}Więcej...{/readmorelink}

Nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych

Dnia 18 września 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, dalej „ustawa”), która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896). Potrzeba wprowadzenia nowej ustawy wynikła z konieczności uregulowania obszaru wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i aktywnych wyrobów medycznych do implantacji w takim zakresie i formie, które umożliwią jasne i przejrzyste stosowanie prawa, z uwzględnieniem wspólnych właściwości i różnic w wyrobach, a także z dostosowania polskich przepisów do postanowień dyrektyw unijnych.

{readmorelink}Więcej...{/readmorelink}

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Dnia 9 września 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (dalej „nowelizacja”, Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1038), której celem jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz uzupełnianie luk, jakie powstały w wyniku utraty mocy obowiązującej przez zakwestionowane przepisy.

{readmorelink}Więcej...{/readmorelink}

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Cookies Politics

M. Szulikowski Law Office uses cookies files in order to ensure the functionality of the website, including the adjustment of the website to the individual preferences of the users and to collect the statistics of the visits, only for the use of M. Szulikowski Law Office. We inform that it is possible to define the conditions of storing cookies. Learn more

I understand