`10_years

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

10 Years together!

Language:

facebook twitter linkedin

Rankings

M. Szulikowski Law Office on 53 place among more than 80 of the best law offices in Poland, according to the VIII ranking organized by Dziennik Gazeta Prawna!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem kancelarii z cyklu Legal Alert pt. "Umowa o pracę na czas określony w świetle przepisów ustawy antykryzysowej – uchwała Sądu Najwyższego".

W dniu 9 sierpnia 2012 r. Sąd Najwyższy (dalej „SN”) podjął istotną uchwałę, zgodnie z którą umowa o pracę na czas określony zawarta przed dniem 22 sierpnia 2009 r., rozwiązuje się w przewidzianym w niej terminie, choćby trwała ponad 24 miesiące po dniu 21 sierpnia 2009 r. (art. 13 ust. 1 w związku z art. 35 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm., dalej „ustawa antykryzysowa”), sygn. akt III PZP 5/12.

Więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem kancelarii z cyklu Legal Alert
pt. "Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego - zmiany".

W dniu 27 czerwca 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013 r. poz. 673, dalej „nowe rozporządzenie”). Akt ten jest kolejnym z grupy aktów, których wprowadzenie do obrotu prawnego ma na celu transpozycję do polskiego prawa dyrektyw unijnych w zakresie działalności funduszy inwestycyjnych. O pozostałych nowych regulacjach z tej grupy, pisaliśmy m.in. w publikacjach kancelarii z dnia 22 i 24 maja 2013 r. Warto zaznaczyć, że nowe rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 88).

Więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem kancelarii z cyklu Legal Alert
pt. "Nowelizacja kodeksu pracy".

W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie nowelizacja m. in. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 675, dalej „nowelizacja”). Zmiany przyjęte nowelizacją mają na celu przede wszystkim ułatwienie pracownikom, będącym jednocześnie rodzicami, godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych oraz wsparcie pracowników w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

Więcej...

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Cookies Politics

M. Szulikowski Law Office uses cookies files in order to ensure the functionality of the website, including the adjustment of the website to the individual preferences of the users and to collect the statistics of the visits, only for the use of M. Szulikowski Law Office. We inform that it is possible to define the conditions of storing cookies. Learn more

I understand